The Archbishop of Zagreb, Cardinal Josip Bozanić, will be Honorary President of the 25th FIAMC Congress entitled Sanctity of Life and the Medical Profession, from Humanae Vitae to Laudato si, has hosted the members of the Croatia Catholic Medical Society /CCMS/ on Tuesday, May 19, 2017, Professor Ana Planinc Peraica, MD, PHD, the CCMS President, Professor Jadranka Sertić, MD, PhD, Maja Peraica, MD, PhD, Editor of Glasnik, Professor Jasenka Markeljević, MD, PhD, CCMS delegate in the FEAMC and FIAMC and Žarko Udiljak, M.S., President of the Dental CCMS branch. The Auxiliary Bishop Valentin Pozaić, PhD, Spiritual Assistant of the CCMA and FEAMC was also present. Professor Ana Peraica, presented to the Cardinal Josip Bozanić the activities and objectives of the CCMA in the context of the current situation in the medical health care and thanked him for his support during the celebration of the 25th CCMA Anniversary held on the October 15, 2016.

Professor Planinc Peraica also informed the Cardinal Bozanić about the accepted candidacy of the City of Zagreb based on the proposal of the FIAMC Board for the organization of the 25th FIAMC Congress /May 30 – June 2, 2018/ entitled Sanctity of Life and the Medical Profession, from Humanae Vitae to Laudato si.
The jubilee 25th FIAMC Congress will be held in the Year of the 50th Anniversary of the Humanae Vitae of Pope Paul VI.

Professor Jasenka Markeljević emphasized the importance of recognizing the identity of Croatia in the EU and identity of Catholic doctors in the context of ethic relativism and transhumanism in the world, protection of dignity of human life from conception to natural death and promotion of ethical principles in medicine based on Hippocrates oath tradition and Catholic church doctrine.

Professor Markeljević also informed the Cardinal Josip Bozanić on the FIAMC Board idea to invite the Pope Francis to 25th FIAMC Congress taking into the consideration the specific circumstances and conditions of the diplomatic protocol of the Vatican, the Republic of Croatia, the Zagreb Archdiocese, the Office of the President of the Republic of Croatia and the Government. During inspired, constructive and argumentative conversation, Cardinal Josip Bozanić accepted the CCMS President’s request to be the Honorary President of the Congress and honorary member of the organizational Board, and to lead the Holy Mass in Zagreb Cathedral for the guests and participants of 25th FIAMC Congress to be held in Zagreb in 2018.

MORE INFORMATION SOON!

………………….

Kardinal, nadbiskup zagrebački Josip Bozanić, počasni predsjednik 25. kongresa FIAMC-a: “Sanctity of Life and the Medical Profession, from Humanae Vitae to Laudato si” primio je dužnosnike Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva

Kardinal, nadbiskup zagrebački, Josip Bozanić primio je dužnosnike Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva (HKLD-a) u utorak, 9. svibnja 2017. godine, predsjednicu prof. dr. sc. Anu Planinc-Peraica, dopredsjednicu prof. dr. sc. Jadranku Sertić, dopredsjednicu FEAMC-a i članicu UO FIAMC-a prof. dr. sc. Jasenku Markeljević, urednicu „Glasnika HKLD-a“ dr. sc. Maju Peraica i voditelja Sekcije doktora dentalne medicine mr. sc. Žarka Udiljaka.

Na sastanku je bio nazočan i pomoćni biskup zagrebački, duhovnik HKLD-a i FEAMC-a dr. sc. Valentin Pozaić.

Predsjednica HKLD-a, prof. dr. sc. Planinc Peraica predstavila je djelovanje i ciljeve HKLD-a u kontekstu aktualne situacije u području zdravstva zahvalivši se kardinalu Josipu Bozaniću na podršci koju je iskazao prilikom proslave 25. obljetnice HKLD-a održanoj 15. listopada 2016. Obavijestila je kardinala Josipa Bozanića o prihvaćenoj kandidaturi grada Zagreba temeljem prijedloga Upravnog odbora FIAMC-a o organizaciji jubilarnog 25. Kongresa FIAMC-a (30. 5 – 2. 6. 2018.) pod naslovom “Sanctity of Life and the Medical Profession, from Humanae Vitae to Laudato si”.

Jubilarni 25. kongres Svjetskog saveza liječnika katolika (FIAMC-a) održao bi se u godini kada se obilježava i 50. godišnjica objave enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“. Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević naglasila je važnost prepoznavanja identiteta Hrvatske u EU i identiteta katoličkih liječnika u kontekstu dominacije etičkog relativizma i transhumanizma u svijetu, zaštite dostojanstva ljudskog života od začeća do prirodne smrti i promicanja etičkih načela u medicini temeljenih na tradiciji Hipokratove zakletve i nauka Katoličke crkve. Nadalje, upoznala je kardinala Josipa Bozanića s idejom Upravnog odbora FIAMC-a o pozivu Papi Franji na jubilarni 25. kongres FIAMC-a, uvažavajući specifične okolnosti i uvjete Protokola u diplomaciji Vatikana i RH, Nabiskupiji zagrebačkoj, ureda Predsjednice i Vlade.

Tijekom nadahnutog, iznimno konstruktivnog i argumentiranog razgovora kardinal Josip Bozanić prihvatio je zamolbu Predsjednice HKLD-a da bude Počasni predsjednik Kongresa i član počasnog organizacijskog odbora, kao i da predvodi svečanu sv. misu u zagrebačkoj Katedrali za uzvanike i sudionike jubilarnog 25. kongresa FIAMC-a koji će s održati u Zagrebu 2018. godine. M.P.

Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević