(Fotos: Ramon Ripoll)

JORNADA “NOVES ESCLAVITUDS: TRÀFIC DE NENS AVUI”

DIMECRES 29 D´ABRIL DE 2015

PALAU MACAYA (Obra Social “La Caixa”)

Passeig de Sant Joan 118

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html

ORGANITZA: FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

http://fcmb.org/index.php/ca/

En l´esperit de la Declaració de Roma (Novembre de 2013)

http://www.fiamc.org/texts/5962/

http://internationalfiamc.blogspot.com.ar/2013/10/workshop-pas-fiamc-on-human-trafficking.html?view=flipcard

9h: Missa

9.45h: Presentació de la Jornada. Sr. Josep Maria Genescà, President de la Casa de Misericòrdia

Moderadors: Dr. J.Mª Simón (Membre del Consell Pontifici de Salut) i Sr. Francisco González Izquierdo (Presidente de AFAS)

10-10.45h: S.E. Ignacio Carrasco de Paula, President de l´Acadèmia Pontifícia per la Vida. “La promoción de los derechos fundamentales de la infancia”

10.45-11.15h: Sra. Alicia Peressutti, Fundadora de “Vínculos en red”. “La colaboración internacional, clave para proteger de la trata a los niños”

11.15-11.30h: Sr. Josep Masabeu, President de Braval. “Per què la segona o tercera generación de menors rebutja la societat d´acollida?”

11.30h: BREAK

12-13.30h: TAULA RODONA (Modera: Sr. Francisco González)

Capitán José Ángel Giró (Guardia Civil) ,

Coronel Dr. Josep Maria Figuerola (Ejército), Teniente coronel Manuel Badas (Ejército),

Sotsinspector Sr. Xavier Cortés (Mossos d´Esquadra)

Inspector Rafael Jiménez Núñez ( Jefe Grupo Análisis de Barcelona. Cuerpo Nacional de Policía)

D. Carlos Espaliu Berdud (Profesor de Derecho Internacional de la UIC)

13.30-14.30h: LUNCH

14.30-15.30h: S.E. Marcelo Sánchez Sorondo, Canceller de l´Acadèmia Pontifícia de les Ciències Socials. “El espíritu de la Declaración de Roma”

15.30-15.45h: Discusión

15.45h-16.00h: Hble Sr. Josep Miró i Ardèvol, Membre del Consell Pontifici pel als Laics. “Els joves i la nostra societat desvinculada”

16-16.15: Sra. Elena Nieto Delgado. Jefa de la Oficina de Extranjería de Barcelona “Tratamiento menores extranjeros no acompañados”

16.15-16.30h: BREAK

16.30-16.45h: Mons. Robert Oliver, Secretari dela Comissió Pontifícia per la Tutela dels Menors. “Protegint els menors de les noves esclavituts”

16.45-17.15h: Dr. Adalbert Marquès, President de Metges Cristians de Catalunya. “El paper del metge en la prevenció de la violència contra els menors”

17.15-18.00h: PONÈNCIA DE CLAUSURA: Dr Ermanno Pavesi , Secretari General de la FIAMC.

Discussió i exposició de les Conclusions

** Amb invitació. Cal confirmar al telèfon: 93 302 1692 –  93 302 7129

* Als assistents se´ls ofrirà el multimèdia “Guardians of Children”

………………………………..

http://www.endslavery.va/content/endslavery/en.html