Slovak Catholic Bishops Conference & Institute of Oncology of St. Elisabeth

University Hospital of Saint John of God Hospitaller Brothers

with participation and collaboration of

Pontifical Council for Health Pastoral Care

European Federation of Catholic Physicians Associations (FEAMC)

http://www.kklz.sk/home

INTERNATIONAL CONFERENCE

Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka

Contemporary Biomedicine, Health Care and Human Dignity

under the auspices of

H.E. Mons. Zygmunt Zimowski, President PCHPC

H.E. Mons. Stanislav Zvolenský, Chairman SCBC

On the Occasion of 50th Anniversary of Founding of FEAMC

6 June 2014

Falkensteiner Hotel (Pilárikova ul./St. 5)

PRELIMINARY PROGRAM

08:00-08:50 Registration

09:00-09:30 Opening Ceremony

Honorary Presidium:

H. E. Mons. Zygmunt Zimowski, H.E. Štefan Sečka, H. E. Milan Lach,

Dr. Francois Blin, Dr. José María Simon Castellvi,

zástupca/representative KBS/SCBC, OÚSA/IOSE, FNsP MB/FHSoGHB, SZU/SMU, LFUK/FMCU, SLS/SMA, MZ SR/MH SR

09:00-09:10    Introductory Address

representative KBS/SCBC

09:10-09:30 Honorary Addresses

09:30-11:00

Contemporary Bio-Medicine, Health Care and the Good of Human Being

Predsedajúci/Presidium: J. E. Mons. Zygmunt Zimowski, J. E. Mons. Štefan

Sečka, P. Prof. Ján Ďačok SJ, Prof. F. Blin, Dr. José María Simón Castellvi, President of FIAMC

09:30-10:00    Fare del bene a chi soffre, far del bene della propria sofferenza / Doing Good to the Suffering Person, Winning Good from one’s Suffering / Robiť dobre tomu, kto trpí, získať dobro z vlastného utrpenia

H. E. Mons. Zygmunt Zimowski, President, Pontifical Council for Health

Pastoral Care (Rome, Vatican)

10:00-10:15    Remembering 50 years of FEAMC

Prof. Francois Blin, President FEAMC (Paris, France), Dr. Hans Stevens, Secretary General FEAMC (Arnhem, The Netherlands)

10:25-10:30

Pastoral Care in Health Care Facilities in the Slovak Republic

J. E. Mons.  Štefan Sečka, spišský biskup, em. predseda Rady KBS

pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku KBS

10:30-10:45

Homo cybersapiens and Good of a Man – Patient

P. Prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok SJ, Pápežská Gregorova univerzita (Rím)

10:45-11:00     Discussion

11:00-11:30    Coffee Break

11:30-13:15

Contemporary Health Care Challenges

Presidium: J. E. Mons. Milan Lach, Prof. MUDr. Mária Šustrová,

Dr. Hans Stevens, MUDr. Andrej Hrádocký,

representative OÚSA/IOSE, FNsP MB/FHSoGHB

11:30-11:45

Health of the Health Care Systems – Questions, Needs and Perspectives

MUDr. Andrej Hrádocký, SpB TK KBS, Bratislava

11:45-11:55

Institute of Oncology of St. Elisabeth in Bratislava – Service to the Ill in the Spirit of St. Elisabeth

Sr. Viannea, MUDr. Bc. Mária Krasňanová, Rehoľa svätej Alžbety a OÚSA, Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., OÚSA, RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., OÚSA, Bratislava

11:55-12:05    Charismatic Management in the Spirit of St. John of God

Br. Joachim Mačejovský, O.H., prior, Community of Saint John of God Hospitaller Brothers in Bratislava,

JUDr. Michal Tinák, riaditeľ, University Hospital of Saint John of God Hospitaller Brothers in Bratislava

12:05-12:25

The Work of Gynecology – Obstetrics Department of the of Saint John of God Hospitaller Brothers in Brno with regard to the Respect to Human Life

MUDr. Ivana Čadková, Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Brno

12:25-12:40

Care for the Persons with Health Disabilities Today

Prof. MUDr. Mária Šustrová, SZU Bratislava

12:40-12:55    Care for the Elderly

Patient – Challenges and Shortcomings

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., MUDr. Peter Mikus, PhD.,

MUDr. Tatiana Tatranská, Klinika geriatrie LF SZU a UNB, Bratislava

12:55-13:15    Discussion

13:15-14:30    Lunch Break

14:30-17:00

Current Challenges of Biomedicine

Predsedajúci: H. E. Mons. Valentin Pozaic SJ, Prof. MUDr. Jozef Glasa,

zástupca/representative KZU, Prof. Maria Merkeljevic, Dr. Ermanno Pavesi

14:30-14:55    Ethical Challenges in Contemporary Molecular Biology

Univ. Prof. Dr. Lukas Kenner, Vienna University (Vienna)

14:55-15:20    Ethics of a Stem Cell  / Etika kmeňovej bunky

Univ. Prof. DDr. Matthias Beck, Vienna University (Vienna)

15:20-15:45     Stem Cells in Contemporary Medicine

MUDr. Ján Lakota, CSc., OÚSA Bratislava

15:45-16:10

Environmental Pharmacology – Dawn of the Nightmare

Prof. MUDr. Jozef Glasa, SMU (Bratislava)

16:10-16:30    Discussion

16:30

Closing of the Conference

GENERAL INFORMATION

Honorary Presidents

 • H. E. Mons. Zygmunt Zimowski, President, Pontifical Council for Health Pastoral Care (Rome, Vatican)
 • J. E. Mons.  Štefan Sečka, spišský biskup, em. predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS

Personal Patronage

 • H. E. Mons. Zygmunt Zimowski, President, Pontifical Council for Health Pastoral Care (Rome, Vatican)
 • J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita, predseda KBS

Scientific Board

 • M. Beck, F. Blin, J. Ďačok SJ, J. Drbal, J. Glasa, H. Glasová, A. Hrádocký, Š. Sečka, J. Kaušitz,

J. Karlík, L. Kenner, Š. Krajčík, T. Krčméryová, M. Macek,  J. Mª. Simón Castellví, H. Stevens,

M. Šustrová, J. Vigľaš

Organization Committee

 • J. Ďačok SJ, J. Glasa, A. Hrádocký, H. Glasová, J. Karlík, M.-V. Krasňanová, T. Krčméryová, V. Rosnerová, P. Švec, M. Tinák, A. Ziolkovský

Conference Secretariat and Professional and Organizational Collaboration

 • Prof. MUDr. Jozef Glasa

Viera Rosnerová

Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU v Bratislave

Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava, Slovenská republika (Slovakia)

Tel.: (+421-2) 59370.180, fax: (+421-2)59370.770

e-mail: uze@szu.sk, jozef.glasa@szu.sk

Webová stránka: www.kklz.sk

Conference Languages

 • English, Italiano simultaneous translation

Conference Fee

 • pred/before 30.4.: 15,- EUR, pred/before 20.5.: 20,- EUR – to be paid by a bank transfer (see Registration Form!)
 • on the spot in cash: 25,- EUR

Ubytovanie / Accommodation

 • Falkensteiner Hotel (viď formulár prihlášky) – zvýhodnená cena pre účastníkov
 • Hotel IBIS (viď formulár prihlášky) – zvýhodnená cena pre účastníkov

Zvýhodnená cena garantovaná len do určeného termínu prihlásenia!

Discounted price for the hotel accommodation guaranteed before the dead-line only

Scientific Program

 • pozvané prednášky, diskusia / invited lectures, discussion

Kredity SACCME / CME Credits: 6 kreditov/credits

(Confirmation letter at registration desk.)

http://www.kklz.sk/home